?>

Interventie in 2e lijn

Algemeen

Omdat de meeste vallen multifactorieel bepaald zijn, is een multifactorieel valpreventieprogramma een logische manier om het aantal valincidenten te verminderen.

Een multifactorieel valpreventieprogramma wordt opgesteld door een verpleegkundige, arts, fysiotherapeut en eventueel de ergotherapeut.

Het programma start na een bezoek aan de Spoedeisende hulp na een val of ivm een verwijzing door huisarts of specialist.

Risicofactoren en interventies:

Risicofactor Interventie Door wie
Mobiliteit Oefenprogramma/ bevorderen fysieke activiteit
Spierkrachtverbetering en verbeteren evenwicht
Gebruik loophulpmiddelen:
– Bepalen welk hulpmiddel geschikt is
– Aanvraag loophulpmiddel bij WMO-loket gemeente
Zorg voor de aanwezigheid van goed schoeisel tijdens opname
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Transferverpleegkundige

Verpleegkundige vraagt dit aan mantelzorg

Psychofarmaca Medicatie-evaluatie Geriater
Visusstoornis Zorg dat patiënt een bril draagt
Voer stappenplan slechtziendheid uit
Afdelingsverpleegkundige
Zie stappenplan
Gehoorstooris Zorg dat patiënt zijn gehoorapparaten draagt
Voer stappenplan slechthorendheid uit
Afdelingsverpleegkundige
Zie stappenplan
Delier/verwardheid Voer stappenplan delier uit Zie stappenplan
Cognitieve stoornis Voer stappenplan cognitieve stoornis uit Zie stappenplan
Frequent toiletbezoek Registreer vochtintake
Gebruikt patiënt medicatie die frequent toiletgebruik stimuleert? Kijk dan naar tijdstip dat meest geschikt is
Zorg zo nodig voor postoel naast het bed
Afdelingsverpleegkundige
Ziekte van het hart en vaatstelsel Meten van orthostatische hypotensie
Cardiovasculair onderzoek
Medicatie-evaluatie
Geriatrieverpleegkundige
Geriater
Geriater
Ziekte van Parkinson Medicatie-evaluatie Geriater
Overige aandachtspunten
Syncope Cardiovasculair en neurologisch onderzoek Geriater
Osteoporose Bekijk fraxscore uit CGA
Voer stappenplan osteoporose uit
Geriater
Veiligheid Schakel familie/ kennissen van de patiënt in om aanwezig te zijn bij de patiënt (ook buiten bezoektijd).
Mobiliteitshulpmiddelen zoals een rollator/ looprek/stok in het zicht en binnen handbereik zetten van de patiënt.
Gebruik een alarmmat.
Zo mogelijk fixatie/ bedhekken verwijderen.
Afdelingsverpleegkundige

 

Zorg na ontslag uit het ziekenhuisVan een oudere patiënt met een verhoogd valrisico is het bekend dat het valrisico ook na ontslag, en dan vooral de eerste 3 maanden na ontslag, vaak verhoogd blijft.

Daarom is het van belang om te zorgen voor een goede nazorg na ontslag. Hierbij is het belangrijk om voorlichting en adviezen over valpreventie te geven aan patiënt en zijn naasten.

Ook kan het noodzakelijk zijn om fysiotherapie aan te vragen na ontslag om de mobiliteit verder te verbeteren en het valrisico te verkleinen. Tenslotte is een schriftelijke overdracht naar de huisarts, verpleeghuisarts en thuiszorg nodig voor de continuïteit van zorg.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...